Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama Odluke o načinu
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje temelji se sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), a izmjene se odnose na usklađivanje odredbi sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Općine Vrpolje da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje ili na email adresu opcina.vrpolje@gmail.com zaključno s 20.11.2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u novi prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Vrpolje na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr

Tekst Javnog poziva
Tekst Odluke
Obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju

Odgovori

Skip to content