UPUTA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE VRPOLJE
Vrpolje, 16. travnja 2021.

Političkim strankama i biračima- predlagateljima kandidacijskih lista/ kandidatura

PREDMET: UPUTA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA
– dostavlja se

Rok za predaju kandidacijskih lista/ kandidatura počinje teći 16. travnja 2021. u 0:00 i traje do 29. travnja 2021. do 24:00.

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači. Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača. Potpise birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dužne su prikupiti i političke stranke.

Za kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova predstavničkog tijela potpise su dužni prikupiti birači kada kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu za izbor članova predstavničkog tijela (čl. 11. Zakona o lokalnim izborima – NN br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21).

Broj potpisa potreban za kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova predstavničkog tijela je 110 potpisa.

Za kandidaturu za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike potpise su dužne prikupiti i političke stranke i birači (čl. 12. Zakona o lokalnim izborima).

Broj potpisa potreban za kandidaturu za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike je 150 potpisa.

Prilikom zaprimanja kandidacijskih lista Općinsko izborno povjerenstvo izvršit će provjeru podataka o kandidatima u kandidacijskim listama/ kandidaturama pomoću informatičke aplikacije, kao i provjeru podataka o biračima koji podržavaju kandidacijske liste/ kandidature.

Zbog vremena koje je potrebno izdvojiti za provjeru/ obradu gore navedenih podataka preporučuje se najava Vašeg dolaska te predaje kandidacijske liste/ kandidature Općinskom izbornom povjerenstvu na sljedeći kontakt:

Mobitel: 095 380 22 31         e-mail: oip.vrpolje@izbori.hr

Za sve ostale informacije vezano za pripremu i provedbu lokalnih izbora možete se obratiti Općinskom izbornom povjerenstvu na gore navedeni kontakt radnim danom u vremenu od 8,00-14,00 sati.

S poštovanjem,

                                                                                     Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva

                                                                                                               Inga Krajina, dipl.iur.

Tekst Upute

Odgovori

Skip to content