Obavještavamo sve zainteresirane da je: 

Temeljem pregleda pristiglih ponuda ocjenjujeno da je ponuda ponuditelja: Turkalj Meister d.o.o., Sv. L. B. Mandića 276/a, 31000 OSIJEK, OIB: 06171993154, najpovoljnija prihvatljiva ponuda s najnižom ponuđenom cijenom: 712.752,23 kn bez PDV-a, odnosno 890.940,29 kn sa PDV-om. 

Odluka Općine Vrpolje

Ujedno napominjemo da je ovaj projekat Općine Vrpolje odabran po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te će biti tijekom 2016. godine sufinanciran u iznosu od 200.000,00 kuna.

Lista odabranih projekata

Skip to content