Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raspisivanje izbora za VMO

Na temelju članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/10.) i članka 66. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09.), Načelnik Općine Vrpolje 9. kolovoza 2010. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Vrpolje

 

Članak 1.

Načelnik općine Vrpolje donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje za naselja kako slijedi:

 

  1. Mjesni odbor Vrpolje
  2. Mjesni odbor Čajkovci
  3. Mjesni odbor Stari Perkovci

 

Članak 2.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju 19. rujna 2010.godine.

 

Članak 3.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, a na osnovu članka 67. Statuta Općine Vrpolje, određuje se kako slijedi:

 

  1. Mjesni odbor Vrpolje – 13 članova
  2. Mjesni odbor Čajkovci – 7 članova
  3. Mjesni odbor Stari Perkovci – 11 članova

 

Članak 4.

Obrasci za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Općinskom izbornom povjerenstvu na adresi: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana bb, Vrpolje u razdoblju od 10. kolovoza 2010. godine do 21. kolovoza 2010. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati svaki radni dan, subotom i nedjeljom u vremenu od 8,00 do 10,00 sati, a dana 21. kolovoza 2010. godine u vremenu od 7,00 do 24,00 sata.

 

Članak 5.

Liste kandidata moraju biti dostavljene Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i na oglasnim pločama na području naselja općine Vrpolje.

 

OPĆINA VRPOLJE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Načelnik Općine Vrpolje:

Ankica Zmaić

Klasa: 013-01/10-01/03

Urbroj: 2178/11-01/10-1

Vrpolje, 9. kolovoz 2010.g.

Skip to content