Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv – legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12), Općina Vrpolje objavljuje

JAVNI POZIV

SVIM VLASNICIMA – INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH

ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE

RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Obavještavamo sve vlasnike ili investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje da su dužni podnijeti Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada ili legalizacija zgrada obuhvaća stambene zgrade (kuće), pomoćne zgrade (dvorišne zgrade, garaže i dr.), poljoprivredne zgrade (štale, svinjci, šupe i dr.) i gospodarsko-proizvodne zgrade, sve zgrade koje su građene poslije 15. veljače 1968. godine.

 

Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Vrpolje podnosi se Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu (stari Projektbiro – između PBZ-a i Elektre).

 

Prije podnošenja Zahtjeva trebate se javiti i naći ovlaštenog projektanta koji će vam izraditi tri primjerka geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade i tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.

 

Provedbom postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na temelju izdanog Rješenja o izvedenom stanju ili legalizacije omogućuje se evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige te priključenje na komunalnu infrastrukturu (vodovodnu mrežu, kanalizacijsku mrežu, plinsku mrežu, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu).

 

Također dok ne legalizirate nezakonito izgrađene zgrade ne možete nikome ni prodati zgradu ili stambenu ili drugih namjena kao što se ne može ni provesti vlasništvo u zemljišnim knjigama niti u drugim javnim evidencijama.

 

Vrpolje, listopad 2012. godine

 

NAČELNICA OPĆINE VRPOLJE:

Ankici Zmaić

 

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča Općine Vrpolje
  2. Web stranica Općine Vrpolje
  3. Arhiva

 

Skip to content