Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2015. GODINU

Pozivamo sve korisnike Proračuna Općine Vrpolje da dostave Programe rada te financijske planove za 2015. godinu. Pod korisnicima Proračuna Općine Vrpolje podrazumijevaju se ustanove, kudovi, klubovi, udruge i druge organizacije isključivo iz naselja s područja Općine Vrpolje,

Javni poziv udruge – 2014

Pravilnik o financiranju javnih potreba

Kriteriji vrednovanja

Prijavnica za predlaganje programa – Prijavnica u wordu

a naročito:
1. KULTURNE USTANOVE
2. AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDINCI
3. SPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE
4. ORGANIZACIJE TEHNIČKE KULTURE
5. HUMANITARNE UDRUGE
6. UDRUŽENJE GRAĐANA
7. VJERSKE ORGANIZACIJE
8. OSTALE UDRUGE I POJEDINCI

Rok za dostavu Programa i financijskih planova za 2015. godinu, te financijskih izvješća za 2013. godinu je 22.10.2014. godine, na adresu:
OPĆINA VRPOLJE, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, 35210 VRPOLJE

Uz okvirne Programe i Financijske planove za 2015. godinu, te Financijsko izvješće za 2013. godinu, treba dostaviti i posebni obrazac – Prijavnicu, koja se može podići u uredu Općine ili na službenoj stranici Općine: www.vrpolje.hr Korisnici Proračuna Općine Vrpolje koji ne dostave Prijavnicu s Programom, financijskim planom i izvješćem do navedenog roka neće se uzimati u obzir za financiranje u 2015. godini.

Financijska sredstva će se odobravati u skladu s Pravilnikom o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje i Kriterijima vrednovanja prijedloga programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Vrpolje. Javni poziv, Prijavnicu, Pravilnik i Kriterije možete preuzeti na službenoj stranici Općine: www.vrpolje.hr, klikom na link: Javni pozivi i natječaji.

Općinska načelnica:
Ankica Zmaić

Skip to content