Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv – Geodetski elaborat – nerazvrstane ceste

Općina Vrpolje, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za geodetske i katastarske usluge, elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje, procijenjene vrijednosti nabave: 115.000,00 kuna.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 24. ožujka 2015. godine do 13:00 sati.
Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija (poziv na dostavu ponude, ponudbeni list, izjava o dostavi jamstva, troškovnik) može se preuzeti u nastavku.

Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content