Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POREZ NA NEKRETNINE: Poziv stanovnicima – do 31. 08. 2017. obavezno dostavite podatke o svojim nekretninama

PNEOVZakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

S obzirom na to da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Vrpolje da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrpolje dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama.

Podaci se dostavljaju na obrascima, posebno za svaku nekretninu i to zaključno do 31. kolovoza 2017. godine.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Vrpolje za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.
Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.
Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.vrpolje.hr (na kraju ovog teksta), a mogu se preuzeti i u Općini Vrpolje.

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

• osobno, predajom u Općini Vrpolje, u vremenu od 08:00h-15:00h,
• putem pošte, na adresu Općina Vrpolje, Trg dr. F. Tuđmana 1, Vrpolje, 35210 Vrpolje ili
• elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcina.vrpolje@gmail.com uz naznaku porez na nekretnine

Za dodatne informacije i upute te pomoć u popunjavanju obrazaca kontaktirajte nas:

• telefonski 035/439-109
• elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcina.vrpolje@gmail.com ili
• osobno u Općini Vrpolje u vremenu od 08:00h-13:00h.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 31.08.2017. godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Vrpolje dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

UPUTE I OBRASCI

Što sve treba znati o porezu na nekretnine

Stambeni prostor obrazac PNE

Poslovni prostor obrazac PNE

Neizgrađeno građevinsko zemljište obrazac PNE

 

Skip to content