Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 9. sjednice Općinskog vijeća

U petak, 16. veljače 2018. s početkom u 19:30 sati u velikoj vijećnici Doma kulture u Vrpolju održati će se 9. sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu.

Za sjednicu je predložen sljedeći 

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice  Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodovodna mreža naselja Stari Perkovci, 2. skupine
3. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2017.godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći na području Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva,
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2017.godinu,
8. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje 2017. – 2022.godine,
9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2018.godinu na području Općine Vrpolje,
10. Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za 2018.godinu,
11. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
12. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Vrpolje,
13. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
14. R a z l i č i t o.

MATERIJALI ZA SJEDNICU

Skip to content