Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JN – Deratizacija za 2018. godinu

Dana 5. travnja 2018. godine Općina Vrpolje uputila je Poziv na dostavu ponude za provođenje Deratizacije na području Općine Vrpolje za 2018. godinu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 30.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Rok za dostavu ponuda je 16. travnja 2018. godine najkasnije do 13:00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content