Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

Za petak, 28. rujna 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1.Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2018.godinu,
3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2018. – 2020. godine,
4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2018.godinu,
5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2018. godinu,
7.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – lipanj 2018.godine,
8.Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje
9.R a z l i č i t o.

Skip to content