Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

Za utorak, 09. listopada 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje „Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava- vodovodna mreža naselja Stari Perkovci, 2.skupine“,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
3. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
4. R a z l i č i t o.

Skip to content