Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18). Temeljem zakonskih izmjera potrebno je donijeti novu Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. Prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu dok se po starom Zakonu iskazivala u mjesečnom iznosu, a može se plaćati obročno kao i do sada. Način plaćanja komunalne naknade odrediti će se novom Odlukom o komunalnoj naknadi.
Nova vrijednost boda (B) obračunata je tako da se množi dosadašnji važeći bod od 0,20 kn/m2 s 12 mjeseci te se na taj način dobiva nova vrijednost boda koja iznosi 2,40 kn/m2 godišnje.
Komunalna naknada je uvedena 2001. godine i kroz sve ove godine visina komunalne naknade je ista te se predlaže održati postojeće iznose što u financijskom smislu znači “ne dolazi do povećanja komunalne naknade”.
S obzirom na važnost navedene Odluke pozivamo Vas da se uključite u Javno savjetovanje i svoje primjedbe i prijedloge dostavite pisano u Općinu Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje ili na e-mail, opcina.vrpolje@gmail.com.
Javno savjetovanje traje 10 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi samo o usklađenju s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
U nastavku je Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Vrpolje.

Ankica Zmaić, općinska načelnica

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE OPĆINE VRPOLJE

Skip to content