Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 18. sjednice Općinskog vijeća

Za srijedu, 28. studenog 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Usvajanje Zapisnika o radu 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Proračuna za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2019.godinu,
5. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2019-2021. godine,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje,
7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Vrpolje,
8. Prijedlog Odluke o plaćanju članarine LAG-u „Slavonska Ravnica“ Vrpolje za 2019.godinu,
9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2019.godinu,
10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2019.godinu,
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje za projekt „Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Stari Perkovci, Kolodvorska ulica – desna strana“,
12. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje,
13. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje,
14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2019. godinu,
15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2019. godinu,
16. Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2019.godinu,
17. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2019.godinu,
18. Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2019. godinu,
19. Prijedlog kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovinu neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2019.godinu,
20. Prijedlog Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja Općine Vrpolje za 2019. godinu,
21. Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za 2019.godinu,
22. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje za 2019.godinu,
23. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2019.godinu,
24. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2019. godinu,
25. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2019. godinu,
26. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
27. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
28. R a z l i č i t o.

 

Skip to content