Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 19. sjednice Općinskog vijeća

Za utorak, 18. prosinca 2018. godine u 18:00 sati je sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2018.g.,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2018. -2020. godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2018.godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2018.godinu,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2018.godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja Općine Vrpolje za 2018.godinu
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2018. godinu,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje,
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s područja Općine Vrpolje,
16. Informacije o planiranim i provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
17. R a z l i č i t o.

Skip to content