Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dostava financijskih izvještaja udruga za 2018. godinu

Poštovani zakonski predstavnici udruga s područja Općine Vrpolje,
Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (“N.N.” br. 31/15) obvezni ste Općinu Vrpolje kao davatelja financijskih sredstava sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2018. godinu izvijestiti o potrošnji sredstava iz Općinskog proračuna i dostaviti nam Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, obrazac PROR – POT za 2018. godinu.
Do kraja veljače dužni ste Fini predati financijske izvještaje (Račun prihoda i rashoda i Bilancu) te ovjerene od strane Fine u obvezi ste dostaviti u Općinu Vrpolje.

Tekst dopisa

Skip to content