Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća

Za utorak, 12. ožujka 2019. godine u 20:00 sati je sazvana 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2018.godine,
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada nam području Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2018. godinu,
6. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Vrpolje,
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine,
8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

 

Skip to content