Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 24. prosinca 2019. godine donijela je

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje.

TEKST RJEŠENJA

Skip to content