Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Vrpolje

Na temelju članka 8. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne novine“ br. 76/09, 92/14 i 70/19) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), općinska načelnica Općine Vrpolje dana 10. ožujka 2020. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Vrpolje

Tekst Odluke

Skip to content