Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o odobravanju jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obratnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19 („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/20), članka 8. stavak 2. Pravilnika o postupku dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19, Klasa: 302-01/20-01/01, Urbroj: 2178/11-02-20-1 od 18. svibnja 2020. godine, nakon provedenog Javnog poziva  za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19, Klasa: 302-01/20-01/01, Urbroj: 2178/11-02-20-3 objavljenog na službenim stranicama Općine Vrpolje dana 22. svibnja 2020. godine i na prijedlog Povjerenstva imenovanog odlukom Općinske načelnice Općine Vrpolje Klasa: 302-01/20-01/01, Urbroj: 2178/11-02-20-2, Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi

ODLUKU
o odobravanju jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima na području Općine Vrpolje za ublažavanje poteškoća u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa – COVID19

Tekst Odluke

Skip to content