Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna PPUO

Temeljem članaka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 , 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinske načelnice (KLASA: 550-01/20-01/08, URBROJ: 2178/11-02-20-1 od 18.08.2020. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vrpolje

  1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 22/06, 09/10 i 11/16 -usklađenje sa Zakonom) u daljnjem tekstu: „Prijedlog plana“.

Prijedlog plana  za javnu raspravu,  izrađen je od strane Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja te sažetka za javnost.

  • Javna rasprava će se održati u razdoblju:

od 25. kolovoza do 8. rujna 2020. godine

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana, biti će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje svakim radnim danom, od 7,00 do 15,00 sati. Uvid je omogućen i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije: http://www.bpzzpu.hr/.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content