Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

R J E Š E N J E o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 28. prosinca  2020.godine donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za provjeru
ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje
prijava za financiranje javnih potreba
na području Općine Vrpolje


Tekst

1 Comment

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content