Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolje

Općina Vrpolje je 21. prosinca 2020. godine potpisala s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli sredstava za financiranje projekta Izgradnje Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju.

Naziv projekta: Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolje

Prijavitelj: Općina Vrpolje

Partneri: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, Spomen galerija Ivan Meštrović, Runolist d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 8.149.546,94 kn

Iznos EU sufinanciranja: 6.488.937,53 kn (85%)

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019. – 01.12.2022. godine

Sažetak projekta

Projekt „Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju“ se odnosi na revitalizaciju arheološkog nalazišta „Dobrevo“ te izgradnju i opremanje Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuće u Vrpolju radi provedbe kulturnih, obrazovnih i ostalih sadržaja. Projektom će se razviti i prateći sadržaji, programi i usluge lokalnih proizvoda za posjetitelje te će se omogućiti njihova valorizacija. Turističkim i kulturnim programima koji će se kroz aktivnosti projekta razviti povećat će se atraktivnost te turistička prepoznatljivost lokacije.

Aktivnosti:

  1. Revitalizacija arheološkog nalazišta „Dobrevo“

U Starim Perkovcima na zemljištu pod nazivom „Dobrevo“ nalazi se prapovijesna nekropola s paljevinskim grobovima iz kasnog brončanog doba. Godine 1966. na ovom lokalitetu su izvršeni arheološki iskopi gdje je otkriveno 13 paljevinskih grobova u kojem su se nalazile urne pokojnika s predmetima karakterističnim i svojstvenim za navedeno razdoblje. Cilj aktivnosti je revitalizirati arheološki park, odnosno uređenjem parka će se ostvariti preduvjeti za prezentaciju lokaliteta i nalazišta s organizacijom poučne staze i arheološke škole na otvorenom, čime će se doprinijeti očuvanju kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, poštujući načela tradicijskih elemenata.

  1. Razvoj i provedba kulturnih sadržaja i programa

Aktivnost se odnosi na izgradnju i opremanje Kulturno turističkog centra Eko-etno kuće u Vrpolju s njezinim popratnim sadržajima koji uključuju; stalni postav koji će obuhvatiti replike povijesnih predmeta s arheološkog lokaliteta „Dobrevo“ te dio etno zbirke kao i zbirke iz doba Ivana Meštrovića; edukaciju lokalnog stanovništva o kulturnoj baštini područja općine Vrpolje s naglaskom na arheološko nalazište „Dobrevo“,: dva nova izravna zapošljavanja – u turističkom i neturističkom sektoru; izradu edukativne brošure i reportaža o arheološkom nalazištu te organizaciju i održavanje Eko-etno sajma.

  1. Razvoj usluge lokalnih proizvoda za posjetitelje

Realizacijom ove aktivnosti ostvarit će se osnovni preduvjet za turističku valorizaciju kulturne baštine, kroz stvaranje adekvatne ugostiteljske infrastrukture u čiju ponudu će biti uvršten, kroz projekt identificirani, tradicijski autohtoni proizvod, kako bi na prikladan način bila prezentirana kulturna i etno

baština ovog područja. Aktivnost uključuje uređenje postojećeg objekta pod nazivom „TEKA“ centar Vrpolje u kojem će se pružati usluge hrane i pića za sve posjetitelje projektnih lokacija. Također, kroz navedenu aktivnost održavat će se radionica čiji je cilj podići razinu prepoznatljivosti proizvoda koji se temelje na kulturnoj baštini, a dolaze sa spomenutog područja. Kako bi se projektom identificirani tradicijski gastro proizvod plasirao te na tržištu promovirao kao autohtoni, u provedbu ove aktivnosti bit će uključen i angažman vanjskog gastro stručnjaka, sa svrhom pronalaska načina na koji će isti biti prezentiran i uvršten u gastro ponudu lokalnih ugostitelja. Dodana vrijednost ovoj aktivnosti biti će zaštita identificiranog tradicijskog proizvoda.

  1. Aktivnosti promocije, marketinga i brandinga lokacije kulturne baštine

Ovom aktivnosti osigurat će se promocija kulturno-turističkih znamenitosti te povećanje atraktivnosti lokacije ove turističke destinacije putem različitih medija i aktivnosti koje su usmjerene na promociju, marketing i branding lokacije kulturne baštine.

  1. Upravljanje projektom
  2. Promidžba i vidljivost

Projektni rezultati:

  1. Obnovljena kulturna i povijesna baština, podignut standard interpretacije i kvalitete kulturno-turističkih sadržaja te dostupnost usluga lokalnih proizvoda za posjetitelje
  2. Povećana turistička prepoznatljivost i posjećenost kulturno-turističke ponude područja

Projekt je ugovoren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“, KK.06.I.I.I3.

Tekstualna verzija za ispis

Napomena: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Općine Vrpolje.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content