Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE VRPOLJE za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne
novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od
nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uvedena
obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021. – 2025. godine kratkoročni je akt
strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u
roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog
akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom Općine Vrpolje.


Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih
programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja
o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Vrpolje je izvješće o napretku
u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo
Općine Vrpolje, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.godine.

Tekst izvješća Provedbenog programa Općine Vrpolje

Tablični prikaz izvješća Provedbenog programa Općine Vrpolje

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content