Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/08
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 20. 09. 2022. godine

PREDMET :  14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 26. RUJNA 2022. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika o radu 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  2. Usvajanje Zapisnika o radu 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  3. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Vrpolje,
  4. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje,
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje,
  6. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih  djelatnosti Općine Vrpolje,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu  Općine Vrpolje za 2021. godinu,
  8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe Josipe Šprajc – Funarić za sufinanciranje Dječjeg vrtića „Bajka“ Strizivojna, 
  9. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
  10. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content