Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Savjetovanje s javnošću – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne
novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.),
upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Vrpolje


Nacrt Statutarne odluke o izmjena i dopuna Statuta Općine Vrpolje temelji se sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje ili na e-mail adresu opcina.vrpolje@gmail.com zaključno s 20.11.2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u novi prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Vrpolje na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Tekst Javnog poziva
Tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje
Obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content