Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/13
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 09. 12. 2022. godine

PREDMET :  17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PETAK, 16. PROSINCA 2022. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Prijedlog Proračuna za 2023. godinu,
  Obrazloženje uz proračun 2023.g.
  Vodič za građane
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2023.godinu,
 4. Prijedlog Odluke o plaćanju članarine LAG-u „Slavonska Ravnica“ Vrpolje za 2023.godinu,
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad političkih
  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2023.god
  inu,
 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju cijene redovnog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2023.godinu,
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju cijene programa-jaslice Dječjeg vrtića „Bajka“ Strizivojna,
 8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 10. Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 13. Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 14. Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 15. Prijedlog Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama s područja Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 16. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 17. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 18. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
 19. Prijedlog Programa utroška sredstava šumoskog doprinosa za 2023. godinu,
 20. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu na području Općine Vrpolje,
 21. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje,
 22. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Vrpolje za 2023. godinu,
  Tekst Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Vrpolje za 2023. godinu
 23. Prijedlog Odluke o  imenovanju Etičkog odbora,
 24. Prijedlog Odluke o  imenovanju Vijeća časti,
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu na području Općine Vrpolje,
  Tekst Analize stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu
 26. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Vrpolje za 2023. – 2025.g.,
  Tekst Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razzdoblje Općine Vrpolje za 2023.-2025.g.
 27. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 28. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content