Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/23-01/3
Urbroj : 2178-11-01-23-1
Vrpolje, 18. travnja 2023. godine

PREDMET :  21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 24. TRAVNJA 2023. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Vrpolje,
 3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Vrpolje,
  Indikativna ponuda za kratkoročni kredit
 4. Prijedlog Odluke o uključenju Općine Vrpolje u Projekt „ Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo II“,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine,
  Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite za 2022. godinu,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja prihoda ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja prihoda sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa utroška  financijskih sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije,  
 17. Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje za 2022. godinu,
  Izvješće DVD Vrpolje
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čajkovci za 2022. godinu,
  Izvješće DVD Čajkovci
 19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2022. godinu,
  Izvješće DVD Stari Perkovci
 20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje za 2022. godinu,
  Izvješće VZO Vrpolje
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa,  Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod za 2022. godinu,
  Izvještaj Gradsko društvo Crvenog križa
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Slavonski Brod za 2022. godinu,
  Izvještaj o radu HGSS
  Financijski izvještaj HGSS
 23. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 24. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content