Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prethodno savjetovanje – Rekonstrukcija javne površine ispred Društvenog doma na Trgu dr. Franje Tuđmana u Čajkovcima

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova za „Rekonstrukcija javne površine ispred Društvenog doma na Trgu dr. Franje Tuđmana u Čajkovcima“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
– opis predmeta nabave;
– tehničke specifikacije predmeta nabave;
– kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
– kriterije za odabir ponude;
– posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je do 15.05.2023., na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Poveznica na prethodno savjetovanje objavljeno u EOJN

Izvještaj o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content