Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Savjetovanje s javnošću – Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne
novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09),
upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o zakupu poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje (prijedlog) izrađena
je na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj
125/11, 64/15 i 112/18).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani,
udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji
svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o
zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom
propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
35210 Vrpolje (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Odluka o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Vrpolje ili na e-mail adresu opcina.vrpolje@gmail.com
zaključno s 20.11.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti u konačni
prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje te će ista biti
dostavljena Općinskom vijeću Općine Vrpolje na usvajanje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o
provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Tekst Javnog poziva
Propisani obrazac
Tekst Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju

Skip to content