Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JN – Vanjski stručnjak za javnu nabavu

Poštovani,

na EOJN RH smo objavili jednostavnu nabavu za nabavu usluga tj. za predmet nabave: Vanjski stručnjak za javnu nabavu.

Podatke o nabavi, kao i sve ostalo vezano za istu možete naći na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8457970

Skip to content