Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Vrpolje u 2024. godini

Na temelju članka 1. točke I. Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite i spašavanja i zaštite ljudskih života iz Proračuna Općine Vrpolje za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 13/23), članka 6. stavka 3. podstavka 2. i 3. i stavka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 6. stavka 1. podstavka 2. i 3. i stavka 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 2/23), i članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22 i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 31. siječnja 2024. godine donijela je

ODLUKU o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Vrpolje u 2024. godini

Članak 1.
Vatrogasnoj zajednici Općine Vrpolje – VZO Vrpolje odobrava se izravna dodjela financijskih sredstava za financiranje redovne djelatnosti u 2024. godini sukladno određenim sredstvima u Proračunu Općine Vrpolje u iznosu od 33.200,00 eura.

 

CIJELI TEKST ODLUKE

Skip to content