Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada Revitalizacija i održavanje zapuštenih javnih površina na području Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada Revitalizacija i održavanje zapuštenih javnih površina na području Općine Vrpolje

7 travnja, 2023

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskim zavodom zazapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije“ br. 13/22, 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 07. travnja 2023. godine, donosi O D L…

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje – Komunalni djelatnik-rukovatelj komunalnim strojevima

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje – Komunalni djelatnik-rukovatelj komunalnim strojevima

24 ožujka, 2023

Na temelju članka 17., članka 19. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima inamještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11,04/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakona i članka 5. Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

22 veljače, 2023

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dana 22. veljače 2023. godine donosi RJEŠENJEo imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za…

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

30 prosinca, 2022

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21.) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

25 studenoga, 2022

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19), Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje, donesenog…

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto – Spremač

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto – Spremač

9 studenoga, 2022

Na temelju članka 17., članka 19. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakona , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje raspisuje:…

Skip to content