Uređenje javnih površina i šetnice na Ciglani u Vrpolju

Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da se uključe u javno nadmetanje Općine Vrpolje, a za: Uređenje javnih površina i šetnice na Ciglani u Vrpolju. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 320.000,00 kuna bez uključenog PDV-a. Javno otvaranje ponuda zakazano je za petak, 23.10.2020. s početkom u 14:00 sati do kada je moguće i predati svoju ponudu.

Dokumentacija za nadmetanje

Situacija

Odgovori

Skip to content