Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

Za petak, 23. ožujka 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen slijedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.godine, 
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31. prosinca 2017.godine,
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2017.godinu,
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2017.godinu, 
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2017.godinu,
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu,
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje u 2017.godini,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite za 2017.godinu,
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za 2017.godinu,
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje za 2017.godinu,
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja financijskih sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2017.godinu,
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja financijskih sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine vrpolje za 2017.godinu,
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja financijskih sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2017.godinu,
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja financijskih sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2017.godinu,
16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje srpanj – prosinac 2017.godine,
17. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – svibanj 2018. godine,
18. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
19. R a z l i č i t o.

 

Skip to content