Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 15. sjednice Općinskog vijeća

Za srijedu, 12. rujna 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.godine,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.godine,
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vrpolje za 2017.godinu,
5. Prijedlog Odluke o plaći, naknadama i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje od rujna do kraja prosinca 2018.godine,
7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima Općine Vrpolje,
8. R a z l i č i t o.

Skip to content