Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 20. sjednice Općinskog vijeća

Za petak, 18. siječnja 2019. godine u 20:00 sati je sazvana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje,
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrpolje za 2018. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Vrpolje za 2019. – 2021. godine
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vrpolje za 2018. godinu
7. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2019. godinu na području Općine Vrpolje,
8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

 

Skip to content