Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge za 20019. godinu

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 28. siječnja 2019. godine donijela je 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 20019. godinu – cijelit tekst

U petak, 1. veljače 2019. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici Općine Vrpolje će se održati potpisivanje ugovora s predstavnicima Udruga koje su za to odabrane na JN.

Skip to content