Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izmjene i dopune proračuna Općine Vrpolje za 2019. godinu

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrpolje je na svojoj 28. sjednici, održanoj 26. rujna 2019. godine, donijelo:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE ZA 2019. GODINU

Odluka o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje od 2019. – 2021. godine

Skip to content