Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Općine Vrpolje u 2020. godini

Na temelju članka 4. stavka 1. članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 13. studeni 2019. godine donijela je

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Općine Vrpolje u 2020. godini

Tekst cijele Odluke

Skip to content