Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odlukao imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Na temelju članka 16. stavka 1 Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/19), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. veljače 2020. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju Stručnog povjerenstva
za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Skip to content