Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

I. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2021. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i 8/21), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 01. listopada 2021. godine donosi

I. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrpolje u 2021. godini

Tekst Plana

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content