Plan korištenja godišnjih odmora u 2023. godini službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

Plan korištenja godišnjih odmora u 2023. godini službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

11 svibnja, 2023

Temeljem članaka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) ičlanka 14. stavak 1. Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrpolje(„Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 5/23), Općinska načelnica Općine Vrpolje…

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Vrpolje

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Vrpolje

29 prosinca, 2021

Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21),članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja(„Narodne novine“ br. 132/21) i članka 37. Statuta Općine Vrpolje («Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.),…

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – administrator projekta

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – administrator projekta

5 listopada, 2021

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – voditelja projekta

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – voditelja projekta

5 listopada, 2021

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg stručnog suradnika – knjižničar

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg stručnog suradnika – knjižničar

5 listopada, 2021

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam                          u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

27 rujna, 2021

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dana 27. rujna 2021. godine donosi      RJEŠENJE          o imenovanju Povjerenstva…

Skip to content