Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“
br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15,123/17.,
98/19. i 144/20), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“
br. 125/11, 64/15 i 112/18.), i članka 19. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 12/14. i 10/15.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 3. siječnja 2022. godine
donijela je sljedeću:
ODLUKU
o raspisivanju
JAVNOG NATJEČAJA
za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Općine Vrpolje

Tekst Odluke o raspisivanju Javnog natječaja

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content