Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (
„NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,
123/17., 98/19. i 144/20.) članka 6. i stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora („NN“ br. 125/11., 64/15. i 112/18.), i članka 19. Odluke o načinu i uvjetima
davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/14. i 10/15.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje (Klasa: 372-01/21-01/01; Ur. broj:
2178/11-02-21-1 od 3. siječnja 2021. godine, načelnica Općine Vrpolje objavljuje:
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Tekst Javnog natječaja

Prijave na Javni natječaj dostavljaju se do 22. siječnja 2022. godine

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content