Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću- Statut Općine Vrpolje

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj
140/09.), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Vrpolje
Nacrt Statuta Općine Vrpolje temelji se sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).


Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani,
udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji
svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Statuta Općine
Vrpolje da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom
propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
35210 Vrpolje (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Statut Općine Vrpolje ili na email adresu opcina.vrpolje@gmail.com zaključno s 04.04.2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u novi
prijedlog Statuta Općine Vrpolje koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Vrpolje na
donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o
provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Tekst Javnog poziva
Nacrt Statuta Općine Vrpolje
Obrazloženje
Obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content