Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe Hrvatske čitaonice Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.), a u vezi s člankom 7. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj
djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19) i članka 5. stavkom 3. Pravilnika o reviziji i otpisu
knjižnične građe („Narodne novine“ broj 21/02), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 28. veljače 2022. godine donijela je
O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe
Hrvatske čitaonice Vrpolje

Tekst Odluke

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content