Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o provođenju izvanredne revizije knjižničnog fonda Hrvatske čitaonice Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 9/09., 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.), a u vezi s člankom 7.
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19) i članka 5. Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“ broj 21/02), Općinska
načelnica Općine Vrpolje dana 25. veljače 2022. godine donijela je
O D L U K U
o provođenju izvanredne revizije knjižničnog fonda Hrvatske čitaonice Vrpolje

Tekst Odluke

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content