Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Etičkog odbora

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/22) i članka 15. stavka 1. Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 20/22), predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje objavljuje


JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje
predsjednika i jednog člana Etičkog odbora

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:
– predsjednika i jednog člana Etičkog odbora za provedbu Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća
Općine Vrpolje.

Etički odbor je tijelo koje ima ulogu nadzora primjene Etičkog kodeksa u prvome stupnju o odlukama Općinskog vijeća Općine Vrpolje i o povredama Etičkog kodeksa koji su njegovoj nadležnosti.

Etički odbor obavlja sljedeće poslove:

 • provodi postupak zbog kršenja odredbi Etičkog kodeksa na vlastitu inicijativu ili po pritužbama člana Općinskog vijeća, radnog tijela (odbora, komisije, povjerenstva) Općinskog vijeća, općinskog načelnika, službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje ili po pritužbi građana,
 • predlaže Općinskom vijeću Općine Vrpolje donošenje odluke o usklađenosti postupanja članova Općinskog vijeća s Etičkim kodeksom,
 • predlaže sankcije Općinskom vijeću Općine Vrpolje za članove Općinskog vijeća za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Etičkog kodeksa,
 • donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Etičkog kodeksa na vlastitu inicijativu ili na zahtjev članova Općinskog vijeća,
 • promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti u Općinskom vijeću,
 • informira i daje savjete članovima Općinskog vijeća o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihovog integriteta i moralnog ponašanja,
 • pruža potporu u primjeni odredbi Etičkog kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na informiranje i edukaciju članova Općinskog vijeća u području primjene Etičkog kodeksa,
 • donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada i odlučivanja.

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje.

Javni poziv otvoren je od 10. studenog 2022.godine i traje do 10. prosinca 2022. godine.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi na Javni poziv:

 • obrazac za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika/člana Etičkog odbora (vlastoručno potpisan),
 • preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat kandidacijske liste grupe birača zastupljene u Općinskom vijeću.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu podnijeti elektronički putem na e-mail adresu: opcina.vrpolje@gmail.com, pisanim putem na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje s naznakom „Prijava kandidata za predsjednika/člana Etičkog odbora za provedbu Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje.

Tekst Javnog poziva

Obarzac kandidature predsjednik Etičkog odbora

Obrazac kandidature člana Etičkog odbora

Izjava za kandidata za predsjenika/člana Etičkog odbora

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content