Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Vijeća časti

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/22) i članka 15. stavka 1. Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 20/22), predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje
predsjednika i jednog člana Vijeća časti

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:
– predsjednika i jednog člana Vijeća časti za provedbu Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća
Općine Vrpolje.

Vijeće časti je tijelo koje ima ulogu i obavlja poslove nadzora primjene Etičkog kodeksa u drugom stupnju o odlukama Općinskog vijeća Općine Vrpolje i o povredama Etičkog kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Predsjednika i jednog člana Vijeća časti Općinsko vijeće Općine Vrpolje će imenovati na osnovi njihovih vlastitih sposobnosti, iskustva, profesionalnih kvaliteta i besprijekornog profesionalnog ponašanja, a jednog člana imenuje se iz reda članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje.

Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje.

Javni poziv otvoren je od 10. studenog 2022.godine i traje do 10. prosinca 2022. godine.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi na Javni poziv:

  • obrazac za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika/člana Vijeća časti (vlastoručno potpisan),
  • preslika osobne iskaznice,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat kandidacijske liste grupe birača zastupljene u Općinskom vijeću.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu podnijeti elektronički putem na e-mail adresu: opcina.vrpolje@gmail.com, pisanim putem na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje s naznakom „Prijava kandidata za predsjednika/člana Vijeća časti za provedbu Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje.

Tekst Javnog poziva

Obrazac kandidature predsjenik Vijeće časti

Obrazac kandidature člana Vijeća časti

Izjava kandidata za predsjednika/člana Vijeća časti

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content